Над 210 милиона лева са изкарали строителните предприятия в област Перник за 2021 година или с 15 % повече спрямо 2020 година

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2021 година приходите от дейността на строителните предприятия в област Перник са 211,9 милиона лева, като спрямо 2020 година се увеличават с 14,9 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Приходите от ново строителство и подобренияса в размер на 196,9 милина лева, като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 46,8 %, докато при нежилищните сгради – намаление с 0,5 % спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 15 милиона лева, като спрямо 2020 година нарастват с 59,7 %. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 65,1 %, а на жилищни сгради – 34,9 %.

През 2021 година приходите от сградно строителствов област Перник са 64 милиона лева, като се увеличават с 19,9 % спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 52,8 %, а от строителство на нежилищни сгради – 47,2 % от общите приходи от сградно строителство.

В област Перник приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции нарастват с 12,8 % спрямо 2020 година до 147,9 милона лева. Относителният дял на гражданското строителство е 69,8 % от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура – пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 65 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...