Социални услуги в Трън надвишават капацитета си, Общината планира разкриване на нова услуга за възрастни хора

Домашният социален патронаж и Център за обществена подкрепа “Дъга” в град Трън надвишават капацитета си. Това става ясно от анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Документът беше разгледан от Общински съвет-Трън на провело се заседание, предаде репортер на Zapadno.com.

Капацитетът на Домашния социален патронаж в Трън е 45 места. Към момента ползватели на услугата са 49 лица, като през летния сезон броят на лицата ползващи услугата надвишава капацитета и достига до 60 лица в някои месеци. Домашният социален патронаж обслужва хора от града и близките населени места. Населението на общината е застаряващо и през годините нуждата и интереса към тази социална услуга е засилен, пишат от общинската администрация в анализа.

Капацитетът на Центъра за обществена подкрепа в Трън е 30 места, като към 31 декември 2022 година потребителите ползващи услугата са 38. “Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Центърът извършва мобилна социална работа на терен с деца в риск и техните семейства, приемни семейства, осиновители, работа с малцинствени групи, с деца с увреждания, деца жертви на насилие, работа с учениците в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки, напускане на училище и ранни бракове, отбелязват още от Община Трън.

От общинската администрация планират създаване на нова социална услуга, която ще е предназначена за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи. Капацитетът на услугата ще е 10 лица и ще се намира на улица “Васил Левски“ № 18 в град Трън. На провелото се на 30 март заседание на Общинския съвет взе решение, свързано с разкриването на социалната услуга.

Виж също...

Loading...