70-годишен електропровод през Брезнишко и Трънско получи зелена светлина басейнова дирекция за реконструкция

Инвестиционното предложение за реконструкция на въздушна линия с напрежение 110 киловолта „Ерма“ от подстанция „Брезник“ до границата с Република Сърбия е допустимо. Това става ясно от становище на директора на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”. Инвестиционното предложение е на компанията “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, предаде репортер на Zapadno.com.

Инвестиционното предложение е за подмяна на съществуващите стълбове със стомано-решетъчни, болтова конструкция с антикорозионна защита “гореща поцинковане”, за една тройка проводници тип АС-185 и две мълниезащитни въжета, тип OPGW и C-70. Предвидени за подмяна са 161 броя стълбове.

Електропроводът е въведен в експлоатация през 1951 година. Участъкът от трасето изцяло преминава през земи с равнинен и планински характер. На територията на община Брезник трасето на електропровода преминава през землищата на град Брезник и селата Видрица, Конска и Ребро. През община Трън трасето преминава през землищата на град Трън и селата Неделково, Лялинци, Парамун, Мракетинци, Филиповци, Ездимирци, Глоговица, Туроковци, Забел, Ярловци, Главановци, Насалевци, Цегриловци, Слишовци, Стрезимировци и Джинчовци. След извършена проверка в географската информационна система на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” е установено, че само част трасето на електропровода попада в териториалния обхват на дирекцията. В тази връзка становището се издава за частта от трасето, преминаваща през землищата на град Брезник, село Конска и малка част на землището на село Ребро. През тези землища електропроводът преминава през имоти, които представляват дерета. Същите са част от водосбора на повърхностно водно тяло река Конска (от кота 840 метра) с десния си приток река Селска до вливане в река Струма, пише в становището, адресирано до Регионална инспекция по околната среда и водите-София.

Предвидено е всички площи, използвани по време на строителството на въздушната линия, да се освободят и възстановят до завършването на обекта.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...