За боклука на община Брезник ще трябва да се доставят над 330 контейнери, кофи и кошчета, за които на този етап няма пари

Общо 338 кофи, контейнери и кошчета за битови и строителни отпадъци трябва да бъдат доставени за нуждите на Община Брезник. За доставката са предвидени до 55 833 лева и 33 стотинки без включен ДДС или 67 000 лева с ДДС, предаде репортер на Zapadno.com.

Предвижда се доставка 100 броя пластмасови контейнери с капак в капака тип “Ракла” с обем 1 100 литра, 200 броя пластмасови кофи на колела с обем 120 литра, 5 броя метални контейнери за битови отпадъци с обем 5 кубически метра, 3 броя метални контейнери за строителни отпадъци с обем 5,5 кубически метра и 30 метални паркови кошчета на стойка с обем 40 – 50 литра. Полезният товар на пластмасовите контейнери с капак трябва да е 500 – 550 килограма, а за кофите на колела – 60 килограма.

За доставката на контейнерите, кофите и кошчетата е обявена обществена поръчка, в която е посочено, че финансирането не е осигурено на този етап. Предвид законовата възможност, предписана в член 114 от Закона за обществени поръчки, се указва, че при това условие, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Средствата, с които се предвижда доставянето на съдовете за смет и строителни отпадъци, ще бъдат отчисления и обезпечения за 2023 година. Съгласно Закона за управление на отпадъците месечните отчисления и обезпечения, които Община Брезник изплаща, могат да се заделят за друга дейност по линия на отпадъците. Решението за пренасочване на средствата беше взето от Общински съвет-Брезник на извънредна сесия в първия ден на месец март. Прочетете още по темата в публикацията: С пари от отчисления Община Брезник ще назначава безработни да чистят и ще закупува контейнери за сметосъбиране.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...