За проектиране на ремонта на пътя Перник – Брезник – Трън – Стрезимировци напират 12 кандидати, сред които дружество „II-63 ПЕРНИК“

12 са отворените оферти в обществената поръчка за изработване на технически проект за извършване на основен ремонт на 65 километра и 700 метра от второкласен път 63 в отсечката Перник – Стрезимировци, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Второкласен път 63 Перник – Стрезимировци не е основно ремонтиран от 40 години. В участъка от Брезник до Мещица са извършени строително-монтажни дейности през 2011 година, а отсечката от Трън до Забел е рехабилитирана през 2012 година по Оперативна програма „Регионално развитие“. Срокът да изпълнение на проектантските дейности за трасето, което предстои да се ремонтира, е 120 дни. Проектирането е предвидено да се осъществи в три междинни етапа. Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Бъдещият изпълнител е необходимо да извърши пълни и детайлни инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за подготовката на проекта. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни дейности, стойността и срокът им за изпълнение. Индикативната стойност на поръчката за проектиране е 1 315 560 лева без ДДС.

Офертите за проектиране на ремонт на пътя са на:

 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД,  „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „АМ Хемус – 2016“;
 • Обединение „ППМ-ИНФРА“ ДЗЗД с участници „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД и „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
 • ДЗЗД „Транслогистика“, в което са „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД и „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • Обединение „ИКюИнфра“ с участници „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра про консулт“ ООД;
 • „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „II-63 ПЕРНИК“, в което са „ВТС – КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, „РЕФРА 89“ ЕООД, „ВИ ЕН КЪМПАНИ“ ООД, „ИНФРАПРОДЖЕКТ“ ЕООД и „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Това е втора обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 66-километровата отсечка. Първата такава беше обявена през есента на 2022 година. Тогава за изработването на такъв проект се явиха 15 кандидати. Впоследствие обществената поръчка беше прекратена на 20 декември 2022 година, поради грешки в обявяването. “При обявяването на поръчката в платформата ЦАИС в секция „Параметри“ е прикачен образец № 2 – Техническо предложение, с едно съдържание, а в секция „Изисквания“ е прикачен образец № 2 – Техническо предложение с друго съдържание. Разликата е в частта нат. IV– Авторски надзор, както и в т. VII, чието съдържание е изменено”, гласят мотивите за прекратяване на поръчката.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...