Мината в Брезник обяви нови работни позиции за специалисти, които да отговарят за строителни обекти и технически съоръжения

Свободни работни позиции за специалисти са обявени от минния инвеститор в Брезник, видя Zapadno.com.

За дейности, свързани с минния комплекс в Брезник, са обявени две позиции за експерт по инвеститорски контрол и инженер по контролно-измервателни прибори и автоматика (КИПиА). Кандидатите за заемане на длъжността за експерт по инвеститорски контрол трябва да притежават магистърска степен в областта на строителството и минимум 5 години опит по специалността и други необходими изисквания. Експертът ще е ангажиран до приключване на строителството на обектите. Той ще трябва да изготвя технически задания и участва в провеждането на процедури за избор на проектанти, строителен надзор, изпълнители на строително-монтажни работи и доставчици на материали, както и други компетенции, свързани с длъжността.

Кандидатите, които подават документи за длъжността инженер КИПиА, трябва да са специалисти с висше техническо образование. Задължителният минимален опит по специалността е 3 години, като се очаква да притежават познания в областта на експлоатацията, поддръжката и диагностиката на системи за управление и други.

Подробности за изискванията и необходимите документи за кандидатстване са качени на сайта на дружеството. Крайният срок за кандидатстване по двете позиции е до 28 април. Професионални биографии се приемат на електронна поща и в технически офис на “Трейс Рисорсиз”, който се намира в началото на град Брезник, до Арката на 5-ти конен полк.

Виж също...

Loading...