Сирените за бедствия и аварии в Брезник и Трън ще бъдат тествани от 19 април до края на месеца

Започва тестване на сиренната система в Пернишка област, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР-Перник.

От днес, 19 април до края на месец май ще се проведе тренировка на системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии в региона. Това ще стане по график, изготвен за всяка община. Тестването на сиренните системи в общините Брезник и Трън ще се извърши до края на месец април.

Мярката цели да провери техническото състояние и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. Тренировката е в изпълнение на Наредбата за условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Виж също...

Loading...