Земеделската производствена кооперация в село Гигинци събира член-кооператорите за общо събрание в края на април

Член-кооператорите на земеделска производствена кооперация-Гигинци са поканени на общо събрание, което ще се проведе в края на месец април, пише вестник “Съперник“.

Събранието е насрочено за 29 април от 10 часа в салона на местното народно читалище “Искра-1952”. Проектът за дневен ред включва 5 точки, сред които представяне и приемане на годишния финансов отчет за изминалата стопанска година, определяне на арендни плащания за 2023/2024 година и други.

Виж също...

Loading...