Места за настаняване в област Перник са изкарали 161 хиляди лева от 1 319 лица, които са пренощували в тях в края на зимата

През месец февруари тази година в страната са функционирали 2 072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60,2 хиляди стаи и 124 хиляди легла в тях. В сравнение с февруари 2022 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23,7 %, а броят на леглата в тях – с 22,5 %, съобщиха от Националния статистически институт.

През зимния месец на тази година в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с 216 стаи и общо 415 легла в тях. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) в тези места за настаняване са наброявали 11 620 броя. Реализираните нощувки в осемте места за настаняване в региона, които са функционирали през февруари, са били 2 973, като 683 от тях са от чуждестранни граждани. Пренощувалите лица са били 1 319 души, от които 205 са чужденци. Приходите, които местата за настяване в област Перник са генерирали за месеца, са в размер на 160 хиляди и 800 лева, като 115 хиляди лева са от български граждани, а останалите 45 хиляди и 800 лева от чуждестранни граждани, поясниха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Перник през февруари 2023 година е 25,6 %, като спрямо февруари 2022 година нараства с 11,7 процентни пункта.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...