Ловно-рибарското дружество в Брезнишко ще проведе общо събрание, което е насрочено за края на месец май

Общо отчетно събрание на ловците и риболовците в Брезнишко ще се проведе в края на месец май, пише вестник “Съперник”.

Събранието ще бъде свикано на основание член 2б от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на ловно-рибарско дружество “Сокол” – Брезник. В дневния ред са включени теми като отчет на Управителния съвет на ловно-рибарското дружество за 2022 година, избориране на делегати за участие в общото събрание на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България” и други.

Общото събрание е насрочено за 27 май от 10 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник, като при липса на кворум, то ще се проведе същия ден с един час по-късно.

Виж също...

Loading...