Три фирми искат да поставят знаци по пътищата в област Перник и още 3 региона на страната, за което са предвидени до 20 милиона лева

Трима са кандидатите за производство, доставка и монтаж на пътни знаци за държавните пътища в областите Перник, София, Благоевград и Кюстендил. Срокът за изпълнение на дейностите е 48 месеца или 4 години, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

За възлагане на дейностите Пътната агенция обяви обществена поръчка, която е разделена на 6 обособени позиции по районите за планиране – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен. В Югозападния район се включени областите Перник, София, Благоевград и Кюстендил. За този район прогнозната стойност е до 16 666 666 лева и 67 стотинки без включен ДДС или 20 000 000 лева с ДДС.

Трима са кандидатите, които са подали оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци за държавните пътища в областите Перник, София, Благоевград и Кюстендил. Това са „ЗЕБРА“ ООД, „Трафик Пътна Сигнализация“ ЕООД и „Консорциум Битулайт 2018“.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...