В 4 училища и 7 детски градини в област Перник трябва да се извършат допълнителни дейности по обезопасяването на прилежащата инфраструктура

В Областна администрация-Перник се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под председателството на заместник-областния управител Илинка Никифорова, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

На заседанието присъстваха членове на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, представители на териториалните звена на изпълнителната власт, на общините от областта, както и експерт от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, чрез осъществена онлайн връзка.

В хода на заседанието членовете на комисията представиха доклади за извършеното през първото тримесечие заложено в oбластната план-програма по безопасност на движението по пътищата на област Перник за 2023 година.

Бяха обсъдени и установени проблеми с обезопасяване на прилежащата инфраструктура в райони на училища, детски градини и Центровете за подкрепа на личностно развитие в областта. От представения доклад, изготвен от Регионално управление на образованието-Перник, стана ясно, че в 4 училища и 7 детски градини на територията на област Перник е необходимо да се извършат допълнителни дейности по обезопасяването на прилежащата инфраструктура.

След проведената дискусия, членовете на комисията взеха единодушно решение да се уведоми Държавна агенция безопасност на движението по пътищата и да се изпратят сигнални писма до общините на чиято територия са посочените в доклада учебни заведения, за предприемане на действия по обезопасяване на районите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...