За чертаене на маркировката по държавните пътища в област Перник и още 3 региона на страната се състезават 7 кандидати

Седем са кандидатите за полагане на хоризонтална маркировка за държавните пътища в областите Перник, София, Благоевград и Кюстендил. Срокът за изпълнение на дейностите е 48 месеца или 4 години, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура”.

За възлагане на дейностите Пътната агенция обяви обществена поръчка, която е разделена на 6 обособени позиции по районите за планиране – Югозападен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен, Северен централен и Северозападен. В Югозападния район се включени областите Перник, София, Благоевград и Кюстендил. За този район прогнозната стойност е до 35 000 000 лева без включен ДДС или 42 000 000 лева с ДДС.

Сред дейностите, които ще трябва да се извършат е доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации маркировъчни материали и/или продукти за пътна маркировка като акрилатна боя, студен спрей пластик и други. За извършването на тези дейности кандидатите са: ДЗЗД „ЗЕБРА МАРК“, с участници: „СОФИЯ МАРК“ ЕООД и „ЗЕБРА“ ООД; „БЕЛФРАЙ ТРАФИК ТЕХНОЛОДЖИ“ ДЗЗД, в което са: „БЕЛФРАЙ БЪЛГАРИЯ“ АД, „Кьозути Солгалтато еш Керешкеделми“ ООД и „Белфрай УТ“ ООД; „ВИА ПСТ Перфект“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД, „ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД и „АКТИВ БИЛДИНГ ИНК“ ЕООД; „Консорциум Битулайт 2018“; ДЗЗД „МАРКИРОВКА ХОЛД“, с участници: „Мегаинвест-холд“ ЕООД и „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД; ДЗЗД ЮГ ЦЕНТРАЛ, в което са: „СД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД и „АЗРАЕЛ“ ЕООД; ДЗЗД „ИНФРА МАРК“.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...