Трънското читалище е получило 5 хиляди лева дарение от фирма за превоз на пътници през миналата година

Общо 1 723 лева са приходите на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895” в град Трън от билети и членски внос за миналата година, научи Zapadno.com.

Отчетът за изразходваните финансови средства на читалището за периода 1 януари – 31 декември 2022 година предстои да бъде разгледан и приет от Общински съвет-Трън. Проходите на институцията за миналата година са я размер на 239 948 лева, от които 19 936 лева са собствени, а останалите 220 012 лева са от субсидии, програми и дарения.

Приходите от билети са 1 637 лева, от членски внос са 86 лева, от възстановена електрическа енергия са 17 853 лева и 360 лева са посочени като “други”. 210 350 лева е субсидията от държавния бюджет, като в началото на миналата година наличността на средствата е била 4 662 лева. Банковата наличност е била 3 лева, а в касата са отчетени 4 660 лева. Допълнителни 5 000 лева под формата на дарение е получило читалището на Трън. Дарението е от фирма, която се занимава с превоз на пътници.

Всичките разходи за цялата година възлизат на 239 948 лева. В тези разходи се включват такива за вода, електроенергия, канцеларски материали, заплати, интернет и други.

В края на миналата година в банковата сметка на институцията са отчетени 50 лева и още 2 092 лева в касата.

Виж също...

Loading...