По 148 лева и 35 стотинки еднократно ще получат около 320 000 уязвими домакинства в България за посрещане на разходи за електроенергия

С еднократна помощ от 148 лева и 35 стотинки ще бъдат подкрепени около 320 000 уязвими домакинства в България, които са най-засегнати от високите цени на електроенергията. Подкрепата ще бъде оказана по нова мярка, която е с бюджет от близо 47,5 милиона лева. Операцията беше гласувана по време на заседанието на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021 – 2027 година) след седмото изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2014 – 2020 година) и създаването на нова Приоритетна ос, към която е насочен финансов ресурс от инструмента REACT-EU, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

„Основната цел на операцията е оказване на подкрепа на уязвимите домакинства да посрещнат разходите си за потребление на енергия с цел превенция от изпадане в бедност и социално изключване“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Министерството на труда и социалната политика са първите възползвали се от новия инструмент на Европейската комисия за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на висока инфлация.

Очакванията са дейностите по операцията да бъдат реализирани за период от 2 – 3 месеца и да приключат през есента на 2023 година, заяви началникът на отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в Министерството на труда и социалната политика Десислава Ушколова. Тя уточни, че уязвимите домакинства в риск от изпадане в бедност, които ще получат еднократната помощ са 320 000 и ще бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените на петрола, газа и електричеството. При изчисляването на размера на еднократната подкрепа за едно уязвимо домакинство, освен инфлацията за последната година са  взети предвид  и средните разходи за топлоенергия и електроенергия на домакинствата през 2022 година, които са предоставени от Националния статистически институт.

Виж също...

Loading...