„Водоснабдяване“-Брезник изпълни предписания от екоинспекцията за поставяне на указателна табела и актуализиране на оценката на безопасност

Две предписания са дадени от Регионална инспекция по околната среда и водите-София на общинското дружество „Водоснабдяване“-Брезник. Това става ясно от месечния отчет за контролната дейност на екоинспекцията за месец март 2023 година, научи Zapadno.com.

Едното предписание е за поставяне на указателна табела на склада за съхранение на хлор. Изискването за такава табела е разписано в член 7, алинея 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Другото предписание е за актуализиране на оценката на безопасност в съответствие със заповед № РД-184 от 2021 година на министъра на околната среда и водите.

Предписанията от екоинспекцията са изпълнени. В края на месец април е извършена нова проверка, която е установила, че табелата е поставена и е актуализирана оценката на безопасност, поясни за Zapadno.com управителят на “Водоснабдяване”-Брезник инженер Иван Ковачев.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...