Екоинспекцията до Община Трън: Да се възстанови контейнер с препарати за растителна защита, по който има корозия и теч

3 контейнера с пестициди на територията на град Трън са били проверени през месец март 2023 година от Регионална инспекция по околната среда и водите-София, научи Zapadno.com.

През март са инспектирани три Б-Б кубове, запълнени с излезли от употреба препарати за растителна защита. Те са проверени по линия на план на екоинспекцията в София за контролната дейност през 2023 година. При проверката е констатирано, че на един Б-Б куб има корозия и теч от излезли от употреба препарати за растителна защита. Площадката около Б-Б кубовете не е изчистена от храстова растителност.

Дадени са 2 предписания на основание член 155, алинея 2 от Закон за опазване на околната среда да се въстанови конструкцията на единия от трите Б-Б кубове, с цел недопускане разнасяне на миризми и течове. Освен това площадката около Б-Б кубовете трябва да се почисти от храстова растителност, с цел да се осигури достъп за обслужване на специализираните съдове за съхранение. Отговорник за изпълнение на предписанието е кмета на община Трън.

От Община Трън са изпратили писмо до фирмата, която извършва ремонт на специалните контейнери, тъй като само тя може да извършва такива дейности по тях. Очаква се отговор от фирмата, за да се уточни кога служители ще пристигнат в Трън, за да се възстанови конструкцията около контейнера. Растителността около Б-Б кубовете е почистена, поясни за Zapadno.com кметът на община Трън Цветислава Цветкова.

Б-Б кубове представляват стоманобетонови конструкции, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита. Безконтролно попадане на пестициди в природата е недопустимо, затова препаратите се съхраняват в такива контейнери, а състоянието на конструкциите се следи, докато не се предприемат стъпки за крайното им обезвреждане.

Виж също...

Loading...