Жителите на Трънско могат да купуват дърва за огрев на цени до 54 лева на пространствен кубически метър, но само от правоспособни лица

Продажбата на дървата за огрев от временен склад на физическите лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Трън да е на цена не по-висока от 45 лева без включен ДДС за един пространствен кубически метър. Решението за това е взето от трънските общински съветници в края на месец април тази година, предаде репортер на Zapadno.com.

На провелата се в края на миналия месец сесия на Общински съвет-Трън е разглеждана докладна, свързана с определяне начина на продажба, началната цена за продажба на корен чрез търг с явно наддаване, единичната цена от временен склад, предвидените насаждения и осигурените количества за продажба на дърва за огрев на жителите на община Трън. След разглеждане с 10 гласа “за” общинските съветници са приели докладната.

Една от точките в решението за приемане на докладната определя началната цена на търговете с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за осигуряване на дърва за огрев за жителите на община Трън. Началната цена за жителите, подали заявление в срок, е в в размер на 29 лева без включен ДДС за един плътен кубичен метър и 39 лева без включен ДДС за един плътен кубичен метър за други физически и юридически лица. С друга точка в решението се определя цената за дърва за огрев от временен склад за местното население. Определените за изпълнители в резултат от проведеният търг, правоспособни лица по член 241 от Закона за горите се задължават да продадат дървата за огрев от временен склад на физическите лица с постоянен и настоящ адрес на територията на община Трън на цена не по-висока от 45 лева без включен ДДС за един пространствен кубически метър или 54 лева с ДДС. Определени са и горските територии, от които ще бъде предоставена възможност за закупуване на дърва за огрев от временен склад. Те се намират в землищата на трънските села Ломница, Туроковци, Бутроинци и Проданча. Горските територии с остатъчни количества от предходна година, от които ще бъде предоставена възможност за закупуване на дърва за огрев от временен склад са в землищата на селата Ломница, Забел и Проданча.

Общото количество осигурени дърва за огрев за жители на община Трън е в размер на 8 480 плътни кубически метра. Количеството дървесина, което физическите лица жители на община Трън могат да закупят от правоспособните лица по член 241 от Закона за горите, определени за изпълнителите на дейността е до 10 пространствени кубически метра на домакинство. Дървата за огрев могат да се доставят единствено до постоянният или настоящ адрес на купувача, регламентира друга точка в решението на общинските съветници.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...