Над 83 % от формулярите за деклариране на данъците за физически лица са подадени по интернет чрез персонален идентификационен код на Национална агенция за приходите

Успешно приключи данъчната кампания за физическите лица. Близо 700 000 души са подали декларациите си пред Национална агенция за приходите до полунощ на 2 май, като са декларирали данък върху доходите на стойност почти 221 милиона лева, сочат данните на приходната агенция. 

Над 83 % от формулярите са подадени по интернет с персонален идентификационен код на Национална агенция за приходите или електронен подпис. Повече от 72 % от гражданите са се възползвали от предварително попълнените декларации за доходите, които са достъпни в Портала за е-услуги на агенцията.

В случай на допуснати неточности в декларираните данни, до 30 септември 2023 година данъкоплатците имат възможност да направят промени, като подадат коригираща декларация. „Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени от физическите лица през 2022 година, приключи успешно. За поредна година отчитаме завишен брой на подадените декларации, което се дължи на по-високите данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания. Благодаря на колегите в НАП за професионализма и за отлично свършената работа и на гражданите, които добросъвестно изпълниха ангажимента си към фиска. Ние ще продължим да ги подпомагаме и улесняваме при изпълнението на задълженията им, като развиваме електронните услуги.“, каза заместник изпълнителният директор на приходната агенция Калинка Заркова.

Виж също...

Loading...