Най-старото иглолистно вековно дърво в България, открито от трънчанин-лесовъд, беше огледано от експерти след пречупване на клон

Днес на терен бяха извършени първите проучвателни работи по обезопасяване и опазване на Байкушевата мура във връзка с установеното пречупване на клона на дървото. Арбористи извършиха оглед на вековното дърво и близките дървета, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Разгледани бяха възможностите за използване на различни методи за обезопасяване на пречупения клон – повдигане и преместване с помощта на въжена система или укрепване на мястото на отчупване. Проверена беше здравината на клоните и дърветата, които ще бъдат използвани като контролни точки при преместването.

Експертите уточниха начина, по който по-детайлно да се обследва дървото. Анализът на резултатите от днешното предварително проучване ще даде ясна оценка на ситуацията и ще помогне за определянето на краен вариант за действие.

През април министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова провери на място състоянието на най-старото иглолистно вековно дърво в България и разпореди да се пристъпи към конкретни действия за опазването на Байкушевата мура. Дирекция “Национален парк Пирин” напомня, че достъпът на туристи до мястото остава ограничен до пълното обезопасяване на дървото.

Надморската височина, на която расте Байкушевата мура е 1 930 метра. Възрастта на дървото е над 1 300 години и е с внушителната обиколка на ствола 7 метра и 80 сантиметра. Височината му е 26 метра, като е отбелязана и 1897 година. Откривателят на дървото е Константин Байкушев, който е роден на 10 февруари 1867 година в град Трън. В началото на XX век създава службата по укрепване и залесяване в България. Константин Байкушев пръв открива и описва през 1897 година вековната черна мура в местността “Бъндерица” в Пирин, която по-късно е наречена на негово име – Байкушева мура.

Снимка: Министерство на околната среда и водите – пресцентър

Виж също...

Loading...