Около 30 животновъди в Трънско ще могат да пасат стоката си в общинския поземлен фонд, четирима кандидати се отказаха от разпределението на площите

Комисия, назначена със заповед на кмета на община Трън, разпредели пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на общината, на кандидатите, които в срок до 10 март 2023 година са подали заявление за ползване под наем, съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделски земи, пише вестник “Съперник”.

Комисията удовлетвори молбите на 29-те кандидати, които са поискали земеделски земи от общинския поземлен фонд. Раздадените имоти са в землищата на 19 населени места в общината. Най-много кандидати е имало за земеделски земи в град Трън – 6.

В община Трън са постъпили заявления за отказ от участие в разпределението на площите от четирима животновъди. Комисията не е удовлетворила искането за ползване на земеделска земя от един животновъд. При направената проверка е установено, че притежаваните от ползвателя пасищни животни не съответстват на ползваните от него площи. Тези площи надвишават определения в закона размер. На това основание комисията не е включила в разпределението на площите въпросния животновъд. Още едно заявление за ползване на земя не е разгледано, поради настъпила смърт на заявителя.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...