11 места за настаняване в област Перник са изкарали 174 хиляди лева от 1 650 лица, пренощували през месец март

През март 2023 година в страната са функционирали 2 124 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60,5 хиляди стаи и 124,1 хиляди легла в тях. В сравнение с март 2022 година общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23,7 %, а броят на леглата в тях – с 19,3 %, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2023 година е 1 027,6 хиляди, или с 29 % повече в сравнение със същия месец на предходната година.

През месец март в област Перник са функционирали 11 места за настаняване с общо 477 легла в тях. Легладенонощията (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец) в тези места за настаняване са наброявали 14 787 броя. Реализираните нощувки в 11-те места за настаняване в региона, които са функционирали през март, са били 3 413, като 1 035 от тях са от чуждестранни граждани. Пренощувалите лица са наброявали 1 650, от които 335 са чуждестранни туристи. Приходите от нощувките възлизат на 174 хиляди лева, от които 69 хиляди са от чужденци.

Виж също...

Loading...