Близо 730 абитуриенти в област Перник пишат на задължителна матура днес, изпитният вариант бе изтеглен в 5:45 часа в просветното министерство

На днешния държавен зрелостен изпит по български език и литература ще се проведе в 750 училища и 4 200 зали. Ангажирани са над 9 000 квестори. Изпитът започва в 8:30 часа, като зрелостниците трябва да бъдат в изпитните зали поне 30 минути по-рано. Те трябва да си носят документ за самоличност и служебната бележка, която може да бъде и на електронен носител. Пише се с черен химикал, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Изпитът е разделен на три модула. Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути. За ученици със специални образователни потребности са предвидени до 30 минути повече за първите два модула, а за третата част – 60 минути.

И тази година максималният брой точки на матурата ще е 100 точки, а изпитът се смята за издържан при минимум 30. Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и 2 с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе или интерпретативно съчинение, като за втора поредна година за тях ще има две отделни теми. Съчинението е върху изучавана творба. При него от зрелостниците се очаква да интерпретират зададената тема спрямо текста на произведението. От тях се изисква да формулират ясна теза, да я аргументират, да коментират използваните изразни средства. Темата за есе не е обвързана с конкретен литературен текст и при нейното интерпретиране няма ограничения.

Изпитният вариант на матурата по български език и литература бе генериран днес в 5:45 часа в Министерство на образованието и науката. В област Перник на държавния зрелостен изпит ще се явят близо 730 зрелостници.

Резултатите от държавния зрелостен изпит ще бъдат обявени до 9 юни.

Виж също...

Loading...