Чрез Местна инициативна група Брезник и Сливница планират да кандидатстват за многофондово европейско финансиране

Общините Брезник и Сливница са решили да кандидатстват за многофондово финансиране чрез Местна инициативна група, която ще се създаде. Това каза за Zapadno.com експертът от Сливница Венцислав Димитров, който съдейства на за разработването на Местната инициативна група между двете общини.

Наскоро в град Брезник и брезнишкото село Ноевци са се провели информационни срещи, на които са присъствали и представители на местните общности. Пред тях са били представени целите за създаването на Местната инициативна група и стратегия, с която да се кандидатства за финансиране за евросредства през новия програмен период. “Тази стратегия е за територията на общините Сливница и Брезник. В тази стратегия се залагат приоритети, цели, разпределя се бюджетът, който за новия програмен период е 3 милиона евро, които са от програмата за развитие на селските райони. Двете Общини сме решили да кандидатстваме за многофондово финансиране, тоест да получим средства по другите програми. За да стигнем до разработването на стратегия и кандидатстване трябва да извървим един път, в който са включени информационни срещи, обяви, брошури”, каза Венцислав Димитров.

Водещ партньор за създаването на Местната инициативна група е Община Сливница. Крайният резултат на проекта, който се изпълнява между двете общински администрации, е разработена стратегия и създадена Местна инициативна група. “Като създадем тази Местна инициативна група, тогава вече кандидатстваме за същинската част от тези 3 милиона евро, които са от Програма за развитие на селските райони. Това, което се очаква е приемът за проекти да се отвори от юли до септември, така че ние юли – август трябва да сме готови, за да можем да кандидатстваме. След това, ако ни одобрят стратегията да изпълняваме и тези 3 милиона евро да бъдат раздадени на бенефициенти от територията на двете общини. Тук включваме земелски производители, микро предприятия, Общините, читалища, други неправителствени организации, а също и Църковните настоятелства”, поясни още експертът Венцислав Димитров. Той отбеляза, че на Местните инициативни групи им е дадена възможност сами да избират дали да кандидатстват само по програмата за развитие на селските райони или да включат и други оперативни програми.

В двете общини се правят анкетни проучвания, чрез които да се разбере дали в тях има потенциални бенефициенти за определените програми, по които Брезник и Сливница имат намерение да кандидатстват. Като полза от Местните инициативни групи Венцислав Димитров посочи изградения административен капацитет, който безплатно консултира местната общност.

Виж също...

Loading...