Средната продължителност на живота на населението в България е намаляла с около 2 години за последното десетилетие, по-дълго живеят хората в градовете

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2020 – 2022 година, е 71,9 години. При мъжете тя е 68,3 години, докато при жените е със 7,5 години по-висока – 75,8 години, съобщиха от Националния статистически институт.

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Спрямо 2012 година през 2022 година при мъжете наблюдаваме намаление на средната продължителност с 2,3 години, докато при жените с 1,8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 3 години по-висока (72,8 години) отколкото на населението в селата (69,8 години). Спрямо 2012 година за населението в градовете е намаляла с 2,1 години, а за населението в селата – с 2,2 години.

Очакваната продължителност на живота за навършилите 65 години е 14,2 години, като за мъжете и жените тя е съответно 12 и 16,1 години. В сравнение с 2012 година през 2022 година очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, намалява с 1,4 години.

Виж също...

Loading...