Учениците в област Перник са 8 171 и са намалели с малко над 1 процент, учителите в общообразователните училища наброяват 873

Към 1 декември 2022 година учебни занятия се водят в 32 общообразователни училища в област Перник, като броят на учениците в тях е 8 171. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава без промяна, а на учениците в тях намалява с 1,1 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици. През 2022 година основно образование в общообразователните учулища в област Перник са завършили 992 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 358 души.

Учителите (включително директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2022/2023 година са 873.

Виж също...

Loading...