Близо 1/3 от населението на общините Брезник и Трън живее по селата или общо 3 325 души, а двата общински центъра са населени от 5 703 човека

Към 31 декември 2022 година населението на област Перник е 111 746 души, което е 1,7 % от цялото население на страната. В сравнение с 2021 година населението на областта намалява с 1 537 души, или с 1,4 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Мъжете са 53 436 (47,8 %), а жените – 58 310 (52,2 %), или на 1 000 мъже се падат 1 091 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 52 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта. В края на 2022 година лицата на 65 и повече навършени години са 28 763, или 25,7 % от населението на областта, при 23,5 % общо за страната.

Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29,9 %, а на мъжете – 21,2 %. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях. В края на 2022 година в областта има четири души на възраст над 100 години. Към 31 декември 2022 година децата до 15 години са 14 678, или 13,1 % от общия брой на населението, при 14,2 % общо за страната.

В края на миналата година населението на община Брезник е общо 5 619 души, като 2 729 са мъжете и 2 890 са жените. От населението 3 527 души живеят в град Брезник, а останалите 2 092 човека населяват селата в общината. В съседната община Трън населението в края на 2022 година наброява общо 3 409 души, от които 1 698 са мъжете и 1 711 са жените. Общо 2 176 души живеят в град Трън, а останалите 1 233 човека са в селата в пограничната община.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...