Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са се увеличили и през първото тримесечие на годината достигат 28,8 хиляди

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на март 2023 година се увеличават спрямо края на декември 2022 година с 0,7 % и достигат 28,8 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 24 и 14,4 %. Спрямо края на първото тримесечие на 2022 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 8,7 % (до 7,7 хиляди), а в частния сектор се увеличават с 1,9 % (до 21,2 хиляди). В края на март 2023 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са повече с 3,6 %  в сравнение с края на март 2022 година.

През първото тримесечие на 2023 година средната брутна месечна работна заплата за областта  намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2022 година с 4 %, като достига 1 424 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 531 лева, а за частния – 1 387 лева. В сравнение с първото тримесечие на 2022 година средната месечна работна заплата за област Перник нараства с 20,7 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор се увеличава с 12,9 %, а в частния – с 23,8 %.

Виж също...

Loading...