За цялостен ремонт на физкултурния салон към училището в град Трън ще кандидатства общинската администрация с проект по годишна програма

Община Трън ще кандидатства с проектно предложение за цялостен ремонт на физкултурния салон на средно училище „Гео Милев“ в град Трън, съобщиха от Общинския съвет.

Решението за кандидатстването е взето на провелата се на 25 май сесия. Докладната за проектното предложение е била извънредна и е приета с 10 гласа “за”.

Кандидатстването ще бъде по годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища за 2023 година.

С приетото решение Общинският съвет на Трън удостоверява, че дейностите в проекта съответстват и отговарят на приоритетите на План за интегрирано развитие на община Трън за периода 2021 – 2027 година.

Виж също...

Loading...