Земеделските стопани в Брезнишко са първенци по засети площи с маслодаен слънчоглед и пролетен ечемик в област Перник

Силно овлажнелите площи затрудняват работата на машините на полето и забавят пролетната кампания. Въпреки това до момента в областта са засети вече 5 344 хектара с маслодаен слънчоглед. Най-много площи с тази култура до момента са засети в община Брезник- 2 384 хектара, а в община Трън са засети 15 хектара, пише вестник “Съперник”.

Успоредно със сеитбата на слънчогледа се сее и царевица за зърно. До момента в региона с тази култура са засети общо 1 519,9 хектара. Отново най-много площи с царевица са засели стопаните от община Брезник – 629,9 хектара. В община Трън засетите площи с културата заемат 60 хектара.

Тази пролет, земеделските производители от региона се отказаха от сеитбата на пролетен ечемик. Единствено брезнишките земеделци засяха с тази култура едва 21 хектара. Според агроспециалистите пролетната кампания в региона закъснява. Валежите не позволяват на стопаните да наваксат закъснението и да приключат сеитбата в благоприятните агротехнически срокове за Пернишкия регион. По тази причина в областта закъснява и третирането на есенниците с хербициди.

Виж също...

Loading...