Министър Иван Демерджиев обяви за полицията в Трън нов конкурс за началник на група, който ще е оценяван от 2 до 6

Нов конкурс за заемане на длъжността “началник на група” в Районно управление-Трън е обявен със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, предаде репортер на Zapadno.com.

Вакантната длъжност е за началник на група “Криминална полиция” в Районното полицейско управление. Сред изискванията към кандидатите е да имат завършен курс за първоначално професионално обучение в Академията на МВР, да отговарят на изискванията по длъжностна характеристика за заемане на длъжността и други специфики.

На кандидатите ще бъде извършена проверка на професионалните знания на кандидатите чрез писмена разработка в рамките на 180 минути по теми, свързани с престъпления против личността, престъпления против собствеността, оперативно-издирвателна дейност на структурите в МВР и дисциплина и дисциплинарна практика в силовото министерство. Писмената работа ще се оценява в цели числа по петстепенна скала с най-ниска оценка 2 (две) и най-висока 6 (шест) и окончателна оценка определена по реда на член 23, алинея 4 от Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 година. Кандидатите ще преминат и структурирано интервю. Крайната оценка за оценяването ще е сбор от оценката от писмената разработка и оценката от структурираното интервю, става ясно още от заповедта на министъра.

Конкурсът ще се проведе през следващите 2 месеца. Определен и състав на конкурсната комисия. Председателят на комисията трябва да създаде организация за провеждане и приключване в срок на конкурсната процедура.

Zapadno.com припомня, че през 2022 година два пъти бе обявяван конкурс за началник на “Криминална полиция” в Трън.

Снимка: МВР

Виж също...

Loading...