Около 320 хиляди домакинства ще получат по 148 лева и 35 стотинки помощи за отопление

Правителството прие седмо изменение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 година, с което се осигурява финансов ресурс в размер на 47,5 милиона лева по механизма REACT-EU, съобщиха от Министерство на труда и социалната политика.

Средствата ще се използват за финансиране на мярка „Подкрепа за достъпна енергия“ SAFE, по която около 320 000 домакинства от уязвимите групи ще получат еднократна помощ от 148 лева и 35 стотинки, за да покрият разходите си за електрическа и топлинна енергия.

Виж също...

Loading...