Омбудсманът против в Брезник и Трън да плащат със 74 стотинки за кубик по-скъпа вода

Увеличение със 74 стотинки на услугата „Доставяне на питейна вода“ е предвидено в бизнес-плана на ВиК-Перник за периода 2022 – 2026 година, който бе разглеждан на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, предаде репортер на Zapadno.com.

ВиК-Перник обслужва общините Брезник, Трън, Перник, Радомир и Земен. Някои населени места, като част от тези в Трънско, не разчитат на ВиК-Перник за доставяне на питейна вода, а се оправят със собствени сили и подпомогнати от съответната общинска администрация. В цената на водата се включват няколко вида услуги – доставяне, пречистване, отвеждане и пречистване на отпадни води. В общините Брезник и Трън няма изградени пречиствателни станции, така че абонатите на ВиК-Перник в тях заплащат услуга по доставяне, пречистване на водата и отвеждане (в населените места, в които е изградена канализационна система).

На 7 юни тази година държавният енергиен и воден регулатор разглежда заявление от месец април на ВиК-Перник за увеличението на цената на водата. Предвижда се увеличение със 74 стотинки на услугата „Доставяне на питейна вода“. Сегашната цена за тази услуга е 1 лев и 70 стотинки за кубически метър. Ако увеличението стане факт, то цената вече ще бъде 2 лева и 44 стотинки за кубически метър. Другата услуга, която касае само абонатите на водопреносното дружество в Брезник и Трън, които са присъединени към канализационна мрежа е “Отвеждане на отпадъчни води”. Предложението е канализационната услуга да бъде увеличена от 25 стотинки на 34 стотинки за кубически метър.

След заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране омбудсманът професор Диана Ковачева се обяви против подготвяното увеличение на цената на водата. В становището на омбудсмана, представено от експертът към отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“ Цветанка Илиева, се посочва, че увеличението не е икономически обосновано и липсват гаранции за подобряване на качеството на услугата. Професор Диана Ковачева обръща внимание, че при ВиК-Перник за 2021 година от 30 показатели за качество дружеството не е изпълнило 19 от тях. Тя посочва, че пълно неизпълнение има на показателите – ниво на покритие с водоснабдителни услуги, непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби във водоснабдителната система, активен контрол на течовете, ефективност на привеждане на водомерите в годност и други.

Увеличението бе отлагано през последните 2 години, но се очаква да бъде факт от 1 юли тази година. На 29 юни Комисията за енергийно и водно регулиране отново ще разглежда искането за увеличението на цената на водата. Тогава ще бъде взето окончателното решение, което трябва да влезе в сила от началото на юли.

Снимка: Омбудсман на Република България

Виж също...

Loading...