Четвъртокласниците в област Перник наредиха региона на 5-то място в страната по резултати от националното външно оценяване

Средна оценка „много добър“ е резултатът, който са постигнали четвъртокласниците на националното външно оценяване. На него се явиха над 52 500 деца. По български език и литература учениците са изкарали средно 70,5 точки от 100, резултат съизмерим с този от миналата година. Повишение със 7 точки в сравнение с 2022 година има в средния резултат по математика, който е 64,4 точки от 100. По скалата за превръщане на точките в оценки, при което среден (3) се поставя на 30 % от максималния брой точки, резултатът и по двата предмета е „много добър“, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

Анализът показва, че учениците имат по-добри познания по български език и литература отколкото по математика. Преобладават учениците, получили много добра и отлична оценка, като по математика това са 57,14 %, а по български език и литература – близо 72 %. С близо 300 повече от 2022 година са изпитните работи, оценени с максимален брой точки – 1 707. 9906 ученици са с отлични оценки и по двата предмета, което е с 33 % повече в сравнение с миналата година. 64 ученици са с максимален брой точки – 100, едновременно и на двата изпита, а с 0 точки – 31 ученици. С по две слаби оценки са около 5 % от четвъртокласниците.

Задачите с избираем отговор по български език и литература проверяват предимно езикови знания с приложен характер. Резултатите показват, че учениците успешно разпознават представки и синоними, като цяло разбират смисъла на прочетеното и значението на думите в контекст. На диктовката успеваемостта е 75 %, а на творческата задача – 63 %. Творческата задача показва, че учениците могат да създават собствен текст с помощта на картини и повечето от тях правилно обвързват действията на героите с изобразеното. Учениците са неуверени да предадат емоционалното състояние на героите и се затрудняват да поставят заглавие.

Задачите с кратък свободен отговор дават информация дали ученикът се ориентира в съдържанието на текста. 62 % отговарят на въпрос, който изисква разбиране на причинно- следствени връзки, но 41 % не могат да посочат доказателство за отговор с примери от текста.

Въпросите с избираем отговор на изпита по математика показват много висока успеваемост при извършване на изучените аритметични действия, както и уверено разпознаване на геометрични фигури. Най-големи затруднения четвъртокласниците са срещнали в 3. въпрос, при който трябва да намерят липсваща цифра в израз, свързан със събиране на четирицифрени числа

При задачите със свободен отговор учениците най-успешно са се справили с рационалното пресмятане на числов израз, а най-ниски са постиженията им на задачите за намиране на лице и обиколка на правоъгълник и за работа с мерни единици.

В групата с най-високи резултати са София-град, Смолян и Варна. Област Перник се нарежда на 5-то място срдд регионите. Сред регионите с най-ниски резултати за поредна година са Кърджали, Сливен и Видин.

В срок до 15 юни включително учениците могат да видят изпитната си работа в оценителски център, определен от началниците на регионални управления.

На 13 юни ще се проведе националното външно оценяване по български език и литература за учениците от VII и X клас. На 16 юни ще бъде външното оценяване по математика. На 17 юни пък ще е оценяването по чужд език, а на 19 юни е измерването на дигиталните компетентности.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...