Читалището в село Бегуновци събира членовете на извънредно общо отчетено-изборно събрание

Извънредно общо отчетено-изборно събрание ще проведе народно читалище “Просвета-1922”, съобщи кметският наместник на брезнишкото село Бегуновци Станко Пергелов.

В дневния ред на извънредното събрание са включени три точки. Първата е свързана с приемане на нови членове към читалището. Втората е за избор на ръководни органи на читалището – председател, читалищно настоятелство и проверителна комисия. Трета точка е записана като “Други”.

Извънредното събрание на членовете ще се проведе на 13 юни от 16:00 часа в читалището. Събранието е на основание решение на настоятелството от 30 май тази година.

Виж също...

Loading...