В първите три месеца на годината общинските администрации в област Перник са издали разрешителни за строеж на 87 сгради

През първото тримесечие на 2023 година общинските администрации на територията на област Перник са издали разрешителни за строеж на 46 жилищни сгради с 98 жилища в тях и 18 057 квадратни метра разгъната застроена площ и на 41 други сгради с 3 029 квадратни метра разгъната застроена площ, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 39,5 %, броят на жилищата в тях намалява – с 42 %, а общата им застроена площ – с 32,6 %. При издадените разрешителни за строеж на други видове сгради се наблюдава намаление както на броя им – с 16,3 %, така и на разгънатата им застроена площ – с 6,8 %.

В сравнение с първото тримесечие на 2022 година издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Перник са по-малко със 17,9 %, докато жилищата в тях и разгънатата им застроена площ се увеличават съответно – с 4,3 и 16,6 %. Броят на издадените разрешителни за строеж на други видове сгради и разгънатата им застроена площ намалява съответно – с 63,7 % и 81,4 %.

През първото тримесечие на 2023 година в област Перник е започнал строежът на 35 жилищни сгради с по едно жилище в тях и с 6 235 квадратни метра обща застроена площ, и на 6 други сгради с 3 458 квадратни метра разгъната застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите нови жилищни сгради се запазва същия, жилищата в тях са по-малко с 63,9 %, а общата им застроена площ – с 47,4 %. Започнатите други сгради се увеличават с 50 %, а разгънатата им застроена площ – със 171,4 %. В сравнение с първото тримесечие на 2022 година започнатите нови жилищни сгради в област Перник се увеличават с 59,1 %, но броят на жилищата в тях намалява – с 40,7 %, а разгънатата им застроена площ – с 13,6 %. При започнатите други видове сгради намалява броят им – с 45,5 %, но тяхната разгъната застроена площ се увеличава с 28,9 %.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...