В село Ерул ще обновяват електрическа мрежа и изнасят електромерни табла, а в Трън ще подменят кабел

Над 2,5 милиона лева ще инвестира ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд, в реконструкция и модернизация на електроразпределителната мрежа в област Перник до края на 2023 година. Мениджъри от дружествата на Електрохолд обсъдиха развитието на електроразпределителната мрежа в област Перник с представители на местните власти, съобщиха от пресцентъра на дружеството.

Заместник-областният управител Илинка Никифорова изрази увереността си в ефективното партньорство между Електрохолд и местните власти за устойчиви инвестиции в подобряване качеството на живот на гражданите и гарантиране на доставката на електроенергия.

От планираните инвестиции за изграждане на съоръжения за присъединяване на нови клиенти  ще бъдат отделени 1 020 000 лева. Над 720 000 лева е инвестицията в реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла в селата Копаница, Червена могила, Ерул и Кладница. За изграждане на съоръжения средно напрежение са осигурени 402 000 лева, които ще бъдат вложени в закупуване на нови трансформатори, подмяна на кабел 20 кV в град Трън, възстановяване на въздушен електропровод „Извор“ от подстанция „Калище“, както и за подмяна на съоръжения в трафопостове в град Перник. С реализирането на тези инвестиции ЕРМ Запад продължава изпълнението на дългосрочната си стратегия за повишаване сигурността на снабдяването с електрическа енергия на територията на област Перник.

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва.

Виж също...

Loading...