Замърсяване в българската акватория на Черно море няма, сателитните наблюдения и математическото моделиране не дават повод за притеснение

Няма данни за замърсяване в българската акватория на Черно море след разрушаването на язовирната стена на “Нова Каховка“ в Украйна. Министерството на околната среда и водите съвместно с украинските, молдовските и румънските власти всекидневно обменя информация за потенциално замърсяване на водите в Черно море. Басейнова дирекция “Черноморски район” и Изпълнителната агенция по околна среда следят и допълнителни показатели за потенциалното въздействие след инцидента, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Сателитните наблюдения и математическото моделиране на водните течения в Черно море към момента не дават повод за притеснение, като при установен потенциален риск ще бъдат предприети превантивни действия и населението ще бъде информирано.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...