Средната продължителност на предстоящия живот в област Перник е намаляла с близо един месец и е 71,3 години

Средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2020 – 2022 година, е 71,3 години, или с 0,1 години по-малко спрямо предходния период 2019 – 2021 година. Средната продължителност на живота в областта е с 0,6 години по-ниска от средната за страната – 71,9 години, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 67,5 години, докато при жените е с 8,1 години по-висока – 75,6 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 0,8 и 0,2 години.

За периода между 2012 и 2022 година средната продължителност живота на мъжете в област Перник намалява с 2,1 години, а на жените – с 0,9 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2018 – 2020 година – 8,4 години, а най- малка в периода 2011 – 2013 година – 6,7 години в полза на жените.

Статистиката се отнася за родените в региона в отчетените периоди.

Виж също...

Loading...