Над 50 процента от жилищата в област Перник са необитавани, а средната площ на едно жилище в региона е 72,6 квадратни метра

По данни от преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 година към 7 септември в страната са преброени 4 261 454 жилища, или с 374 305 повече спрямо 2011 година. През периода 2011 – 2021 година е регистрирано увеличение на жилищния фонд както в градовете (13,3 %), така и в селата (2,5 %), съобщиха от Националния статистически институт.

Средната площ на едно жилище е 80,3 квадратни метра. Областите с най-голяма средна площ на едно жилище са Кърджали – 91,4 квадратни метра, Благоевград – 89,7 квадратни метра, и Смолян – 86,9 квадратни метра, а с най-малка – Враца (72,2 квадратни метра) и Перник (72,6 квадратни метра). 1 030 295, или 24,2 % от жилищата в страната са изцяло санирани. Енергоспестяваща дограма имат 1 657 577, или 38,9 % от жилищата в страната. Нивото на достъпност на жилищния фонд в страната за хора с намалена подвижност е ниско.

Обитаваните жилища са 2 603 713, или 61,1 % от жилищния фонд в страната. Преобладаващата част от тях са в градовете – 74,4 %. Необитавани са 1 657 741 жилища, или 38,9 % от жилищния фонд в страната. В регионален аспект най-висок е делът на необитаваните жилища в областите Видин (55,4 %), Бургас (53,7 %) и Перник (53,6 %), а най-нисък в областите София (столица) (30,3 %) и Пловдив (31,1 %).

Виж също...

Loading...