Отрязаха клон на най-старото иглолистно дърво в България, открито от трънчанин-лесовъд, експерти ще го изследват – СНИМКИ

Екипът за обезопасяване и опазване на най-старото иглолистно дърво в България – Байкушевата мура, премахна днес пречупения клон. Компрометираният клон е отстранен без допълнителни наранявания по ствола на дървото. Той е поставен в устойчиво положение на земята в близост до дървото. С това безопасността на преминаващите туристи е осигурена и достъпът до вековното дърво е възстановен, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

Припомняме, че през февруари служители от дирекцията на Национален парк „Пирин“ установиха, че един от клоните на Байкушевата мура се е пречупил частично. Беше приет план за действие за обезопасяване и опазване на вековното дърво. Привлечени бяха експерти от Института за гората към БАН, Лесотехнически университет, Лесозащитна станция-София и специалисти арбористи с доказан опит в обезопасяването на вековни дървета.

Специалистите са обследвали здравината и на останалите клони и цялостното състояние на вековното дърво. Използвана е специализирана апаратура от най-ново поколение – резистограф и томограф. Резултатите от изследването ще дадат представа за протичащите гнилостни процеси и какъв е относителният им дял.

Отрязани са и три дървесни шайби от премахнатия клон с цел да бъдат изследвани от експертите от Института за гората при БАН, Лесотехническия университет и Лесозащитната станция. Очаква се в резултат на изследванията да бъде определен с точност гъбният патоген, причиняващ гниене на Байкушевата мура, както и мерките за консервиране на дървото.

Надморската височина, на която расте Байкушевата мура е 1 930 метра. Възрастта на дървото е над 1 300 години и е с внушителната обиколка на ствола 7 метра и 80 сантиметра. Височината му е 26 метра, като е отбелязана и 1897 година. Откривателят на дървото е Константин Байкушев, който е роден на 10 февруари 1867 година в град Трън. В началото на XX век създава службата по укрепване и залесяване в България. Константин Байкушев пръв открива и описва през 1897 година вековната черна мура в местността “Бъндерица” в Пирин, която по-късно е наречена на негово име – Байкушева мура.

Разгледайте снимки от премахването на клона:

Снимки: Министерство на околната среда и водите

Виж също...

Loading...