Седмокласниците и десетокласниците в област Перник могат да проверят изпитните си работи от националното външно оценяване днес, утре и на 3 юли

Учениците от област Перник в присъствието на родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от националното външно оценяване по български език и литература, математика и чужди езици в края на VII клас и Х клас за учебната 2022/2023 година на 29 и 30 юни и на 3 юли от 8:30 до 18:00 часа в сградата на природоматематическа гимназия „Христо Смирненски” в  град Перник, съобщиха от Регионално управление на образованието-Перник.

Ученикът и неговият родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) се запознават със сканираната и оценена изпитна работа чрез влизане в системата в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване, преписване или изнасяне на сканираното изображение на изпитните работи, както и разглеждане на изпитни работи на други ученици.

Ученикът и неговите родители могат да видят броя точки, които са присъдени на националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности в Х клас на 29 и 30 юни и на 3 юли от 8:30 до 18:00 часа през изпитната система в училището, в което е положен изпитът.

Виж също...

Loading...