Близо 20 книги и брошури са издадени в област Перник за цялата 2022 година, регионът е на едно от предпоследните места по издателска дейност

В България през 2022 година са издадени 11 828 книги и брошури, което е със 129 повече в сравнение с предходната година. С най-голям брой са научните издания – 3 369 заглавия, следвани от художествената литература за възрастни – 1 891, съобщиха от Националния статистически институт.

Ежегодно Националният статистически институт оповестява данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, като основните показатели са в съответствие с методологическите препоръки на
ЮНЕСКО.

Миналата година в страната са издадени 10 544 книги с тираж 4 605 261 и 1 284 брошури с тираж 960 368 броя. С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) са регистрирани 9 287 книги и 1 158 брошури, или 88,3 % от всички издания, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава със 128 (1 %), а средният тираж – от 427 на 470, или с 9 %. През 2022 година в област Перник са издадени 19 книги и брошури. Издадените книги и брошури нареждат областта на едно от предпоследните места сред регионите в страната.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...