Увеличението на месечния размер на пенсиите от 1 юли 2023 година с 12 % засяга общо 2 013 700 пенсионери след прилагането на съвкупността от предвидените мерки – осъвременяване по „швейцарското правило“, повишаване на минималните размери на трудовите пенсии и определяне на нови по-високи размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност.

Предвиденото осъвременяване на трудовите пенсии от 1 юли 2023 година ще обхване всички пенсионери с трудови пенсии, отпуснати до края на 2022 година. От тях на 995 пенсионери няма да се изплаща увеличения размер, тъй като и преди осъвременяването пенсиите им надхвърлят законово установения максимален размер от 3 400 лева. Няма да получат увеличение и 16 350 пенсионери, чиито пенсии са отпуснати през 2023 година.

Средствата, необходими за осъвременяването на пенсиите от 1 юли, са в размер на 1 147,2 милиона лева за второто полугодие на 2023 година. От 1 юли 2023 година новият минимален месечен размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 523 лева и 4 стотинки (увеличение с 12 % спрямо размера й до тази дата – 467 лева), като минималният размер на другите видове пенсии, свързани с трудова дейност, се определя като процент от посочения.

От 1 юли 2023 година социалната пенсия за старост бе определена с Постановление на Министерския съвет в размер на 276 лева и 64 стотинки (увеличение с 12 %), като размерът на другите пенсии, несвързани с трудова дейност, се определя като процент от социалната пенсия за старост.

След 1 юли 2023 година броят на пенсионерите с месечен размер от пенсии и добавки под линията на бедност от 504 лева намалява с почти 50 % – от 672 870 на 340 209.