От близо 100 години Брезник има полицейско управление, в миналото служителите на реда отговаряли за 8 общини

През 1925 година се създава Околийско полицейско управление-Брезник към Министерството на вътрешните работи и народното здраве. Съгласно Закона за администрацията и полицията се извършва реорганизация и се създават отдели, а полицейската служба се разделя на административна, криминална и държавна сигурност. Това става ясно от историческа справка на Областна дирекция на МВР-Перник, изготвена със съдействието на Държавен архив-Перник.

Управлението се ръководи от началник и помощник-началник, след 1934 година – от управител. С изменение на Закона за държавната полиция околийският полицейски началник става и помощник-околийски управител. Със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 23 май 1944 година към Брезнишка околия се включва и новосъздадената Златушка община. Дотогава в околията влизат Брезнишка, Велковска, Кошаревска, Красавска, Режанска, Долно Секирска и Раснишка община.

След 9 септември 1944 година се създава Народна милиция. Към околийските управления на милицията се създават милиционерски подучастъци, които заместват функциониралите до тогава полицейски подразделения. През 1948 година регионалните управления на Народната милиция се преобразуват в оперативни сектори, ръководени от началници. Структурирани са инспекции по криминална, охранителна, стопанска и паспортна дейност и автомобилна администрация.

През 1959 година с новата административно-териториална реформа в страната се формира Окръжно управление на МВР-Перник, ръководено от началник и заместник-началници по държавна сигурност, милиция и противопожарна охрана. Няколко години по-рано, през 1951 година, е построена сградата, в която и до днес се помещава областната дирекция на МВР. Административното седалище се състои от два корпуса, разположени на четири и пет етажа.

През 1990 година се създава Регионална дирекция на вътрешните работи-Перник, към която се включват полицейските управления в Перник, Радомир, Брезник и Трън.

На 5 юли се навършват 144 години от създаването на МВР. Денят е професионален празник на работещите в системата полицейски служители.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...