788 лева и 10 стотинки ще достигне средната пенсия през 2023 година, а минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 1 август

Средната пенсия през 2023 година ще достигне 788 лева и 10 стотинки. Това предвижда проектът на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 година, който беше одобрен от правителството, съобщиха от правителствената информационна служба.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2022 година, да се осъвременят с 12 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст при пълен осигурителен стаж ще се повиши от 467 лева на 523 лева и 4 стотинки. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва на 3 400 лева. Социалната пенсия за старост ще се увеличи на 276 лева и 64 стотинки.

През 2023 година за изплащане на всички видове пенсии и добавки са предвидени близо 19,2 милиарда лева. Предвидените разходи са с над 3,6 милиарда лева или с 23,6 % повече в сравнение с планираните за миналата година. Общият размер на планираните разходи за пенсии, краткосрочни обезщетения и службите по социално осигуряване за 2023 година е близо 21,8 милиарда лева.

От 1 август 2023 година минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, земеделските стопани и тютюнопроизводителите се увеличава от 710 лева на 780 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва на 3 400 лева. Запазват се и минималният и максимален дневен размер на обезщетението за безработица. Без промяна остават размерите на всички осигурителни вноски и съотношенията при изплащането им между осигурителите и осигурените лица.

Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст на бащата (осиновителя) се увеличава от 710 лева на 780 лева, считано от 1 януари 2023 година.

Предвижда се разходите по програмата за профилактика и рехабилитация да се увеличат с 3,2 милиона лева, което ще позволи на 5 000 работещи допълнително да се възползват от нея.

С решението на правителството, с което е одобрен този законопроект, се оттегля внесеният през месец април 2023 година в Народното събрание законопроект.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...