Доскорошен заместник-министър оглави структурата, в която се включват горските стопанства в Брезник и Трън

Със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев, инженер Чамбов сменя на поста инженер Благой Милев, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Валентин Чамбов притежава магистърска степен по „Горско стопанство” от Лесотехническия университет в София, както и магистърска степен по „Публична администрация” от Университета по национално и световно стопанство.

С над 20-годишен професионален опит в горското стопанство. Лесовъдската му кариера започва през 1999 година като лесничей в Държавно лесничейство „Гоце Делчев”. През 2003 година започва работа в Националното управление по горите като младши експерт, след което последователно заема длъжностите старши експерт, главен експерт, началник отдел и директор на дирекция в Изпълнителната агенция по горите. От април 2022 година до юни 2023 година заема позицията заместник-министър на земеделието с ресор „Гори” в три последователни правителства.

През годините е участвал активно в редица законодателни инициативи в горския сектор. Инженер Валентин Чамбов е семеен с две деца. Говори английски език.

Югозападното държавно предприятие се състои от централно управление и 38 териториални поделения – 6 държавни ловни стопанства и 32 държавни горски стопанства. Сред тях са горските стопанства в Брезник и Трън. Всички териториални поделения са част от горската служба в България, която има над 140-годишна история и традиции в грижата за българската гора.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...