Кой ще седне на шефския стол в Регионална здравна инспекция-Перник? Здравното ведомство обяви конкурс за назначаване на директор

Конкурс за длъжността „директор” на Регионална здравна инспекция-Перник обяви Министерство на здравеопазването. Крайният срок за подаване на документи за участие в конкурса е до 4 август 2023 година, съобщиха от здравното ведомство.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Визия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция-Перник“ и провеждане на интервю. Минималните изисквания са: образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”; призната медицинска специалност; 3 години стаж след придобиването на специалността; квалификация по „здравен мениджмънт”. Като допълнителни изисквания са посочени компютърна грамотност и познаване на действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на Регионалната здравна инспекция.

Директорът на Регионална здравна инспекция е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Виж също...

Loading...