Вижте как преди век в някогашно трънско село са каптирали извор към Държавната минерална баня

Снимка от каптирането на извора при Държавната минерална баня в село Звонци, Трънска околия (днес в Република Сърбия), показаха от Държавен архив-Перник.

На гърба на снимката пише: „..Държавна минерална баня при с. Звонци, Трънско. Кондуктор по каптирането на минерална вода Александър Розев“. 6 юни 1912 г. Фотографията е дарена от Борислав Александров Розев (син) и се съхранява в Държавния архив в частично постъпление с хронологични граници май – юли 1912 година. Постъплението съдържа: удостоверения за получен заем за каптиране на минералния извор в село Звонци и за местоположението на минералната баня спрямо центъра на селото; скици от каптажа на извора; писма от Министерство на търговията и земеделието до Александър Розев за качествата на минералната вода и снимки.

По силата на Ньойския договор от 1919 година част от българските територии попадат в съседни държави, сред които и днешна Сърбия. От Трънска околия са откъснати множество села, а някои са разделени наполовина. Откъснатите села от Трънско са: Звонци, Ясенов дел, Куса Врана, Берин извор, Трънски Одоровци, Нашушковица, Ракита, Вучи дел, Пресека, Петачинци, Врабча, Искровци, Грознатовци, Стрезимировци, Паля, Сухи дол, Кострошевци, Драинци, Колуница и Клисура (Трънска Клисура). Границата разделя селата Петачинци, Стрезимировци и Врабча на две части, пише в историческите извори.

Снимка: Държавен архив-Перник

Виж също...

Loading...