За граничния пункт в Трънско главният секретар на МВР обяви конкурс за полицейски инспектор VI – V степен

Конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР на две вакантни длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, обяви главният секретар на силовото ведомство главен комисар Петър Тодоров, видя Zapadno.com.

Една от длъжностите е за работа към Гранично полицейско управление-Трън и по-конкретно на граничен контролно-пропускателен пункт “Стрезимировци”. Длъжността е за полицейски инспектор VI – V степен. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, да имат само българско гражданство и да отговарят на други изисквания. Сред специфичните изисквания са кандидатите да не са навършили 41 години към датата на обявяване на конкурса и други.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, писане и устен изпит. Ще се изследва физическата годност на кадидатите със скок по дължина от място, бягане и сгъване и разгъване на ръцете от опора.

Виж също...

Loading...